सर्वहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. , दाङ

०८२–५६०४५८

९८४७८५८४८२

सर्वहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

राप्ति गा. पा. ४, मैारीघाट दाङ

ग्रामिण समुदायमा आधारित एक सक्षम सदस्य सेवामुखी वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने ।